Πώς να το πει κι ο χειρουργός αυτό που είχε δει;

Πώς να το πει κι ο χειρουργός αυτό που είχε δει;

Είχα μια μοναδική ευκαιρία να του δείξω τι κάνουν οι άνθρωποι στα δύσκολα.

Μάθετε περισσότερα